Rozpoczynamy nowy projekt!

Fundacja od 1 czerwca do 31 października 2023 r. realizować będzie projekt pn. „Przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa taktycznego”, który jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji

Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności w zakresie ratownictwa taktycznego przez trenów ukraińskich z organizacji partnerskiej, którzy prowadzą szkolenia z ratownictwa taktycznego dla ratowników medycznych jednostek wojskowych w obwodzie Czernichowskim.

Projekt przyczyni się także do wsparcia i uskutecznienia działań szkoleniowych organizacji partnerskiej poprzez zakup niezbędnego wyposażenia do prowadzenia tego typu szkoleń, których im brakuje. Wyposażenie to będzie wykorzystywane do szkolenia kolejnych osób po zakończeniu projektu.

W ramach projektu jest zaplanowano:

  • zakup niezbędnego wyposażenia,
  • przeprowadzenie pięciu 1-dniowych szkoleń dla ratowników medycznych z jednostek wojskowych przez trenerów z Ukrainy,
  • przeprowadzenie dwóch 2-dniowych szkoleń przez polskich ratowników medycznych dla trenerów z organizacji partnerskiej oraz dla ratowników medycznych z jednostek wojskowych

Kwota dotacji wynosi 59 550,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.