O nas

Kim jesteśmy?

Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, założyciele Fundacji pomagali naszym przyjaciołom z Ukrainy, kupując i przekazując niezbędne sprzęty, pozwalające na bardziej efektywną walkę z wrogiem.

Od pierwszych dni wojny na Ukrainie czynnie włączyliśmy się w pomoc Ukraińcom. Planowaliśmy i wyjeżdżaliśmy z pomocą humanitarną za polską granicę. Dodatkowo pomagają nam osoby prywatne z Polski z zagranicy oraz organizacje pozarządowe. Do tej pory zorganizowaliśmy 4 główne wyjazdy w obwód kijowski, w tym szczególnie w okolice Wasylkowa.

Podsumowując naszą dotychczasową pomoc:

  • przekazaliśmy cztery samochody: terenowe suv’y oraz bus transportowy, które zostały wyposażone w odpowiedni sprzęt do
    naprawy w trudnych warunkach terenowych (m.in. zestaw naprawczy do opon, dodatkowe opony, podnośniki),
  • przekazaliśmy sprzęt medyczny, taktyczny, żywność, odzież za ok. 200 tys. PLN,
  • przywieźliśmy do Polski ok. 60 osób, w tym głównie kobiety, dzieci, osoby niepełnosprawne.

Ale oczywiście nasze osobiste wsparcie nie było wystarczające biorąc pod uwagę istniejące potrzeby. Dlatego postanowiliśmy powołać Fundację Linia Frontu, aby nasza pomoc była bardziej skuteczna.

Fundacja Linia Frontu powstała 9 lutego 2023 roku z siedzibą w Rzeszowie.

Celem Fundacji jest:

  1. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
  2. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  3. wspieranie działalności charytatywnej,
  4. propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska Polski i świata.

W czasie trwania wojny w Ukrainie zadaniem Fundacji Linia Frontu jest pomoc tym, którzy bronią Ukrainy na froncie przez dostarczenie niezbędnych sprzętów, m.in. samochodów, noktowizorów, dronów.

Pomagamy Ukrainie!

Wesprzyj zbiórkę dla zaatakowanej przez Rosjan Ukrainy.

31364,05  z 250000,00 
zakończona 7 miesięcy temu